Przedmiot działalności

Placówka oświatowa realizująca zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty w zakresie szkolnictwa podstawowego.
W szkole realizowany jest Program rozwoju szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na lata 2016/2017 – 2021/2022, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły, zaprezentowany podczas konkursu w 2016 r. Dokument ten znajduje się w sekretariacie szkoły.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2016-08-06
Data udostępnienia w BIP: 2016-08-06 15:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-06 15:20:00