Postanowienia ogólne

§1 Informacje o Szkole

  1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie
  2. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im.Władysława Gębika w Kwidzynie lub czytelny skrót nazwy szkoły, który brzmi: Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie.
  3. Adres Szkoły: 82-500 Kwidzyn, ul. Grunwaldzka 54; NIP: 581-14-90-319.
  4. Szkoła jest szkołą publiczną; statystyczny numer identyfikacyjny, REGON: W–17019020190917.
  5. Szkoła działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) i innymi przepisami dotyczącymi szkół podstawowych.

§2 Organ prowadzący

  1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska w Kwidzynie.
  2. Siedziba organu prowadzącego: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.
  3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30-12:30:00