SZTANDAR SZKOŁY I CEREMONIAŁ SZKOLNY

§36

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, który jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny i stanowi integralną część z tradycjami Szkoły i przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych.
2. Ceremoniał szkolny określa zasady zachowania się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych. Ceremoniał poszczególnych uroczystości uzależniony jest od charakteru uroczystości, organizatora oraz specyfiki miejsca.
3. Udział sztandaru i flagi państwowej w uroczystościach na terenie Szkoły:
1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
2) ślubowanie klas pierwszych,
3) obchody świąt państwowych, uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości,
4) uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów Szkoły.
4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez Dyrektora scenariuszem.
5. Szkoła posiada własny sztandar, który znajduje się w zamykanej gablocie w holu szkolnym.
6. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym i flagowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego szacunku.
7. Poczet sztandarowy i flagowy wybierany jest spośród uczniów klas programowo najwyższych na każdy rok szkolny.
8. Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczego, po trzy osoby w każdym.
9. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych następuje uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego następcom.
10. Uczestnicząc w poczcie sztandarowym, uczniowie powinni być ubrani w mundurek galowy pocztu sztandarowego (chorąży – biała koszula, ciemne spodnie, asysta – białe bluzki, ciemne spódnice).
11. Insygnia pocztu sztandarowego:
1) biało-czerwone szarfy, obszyte złotymi frędzlami na początku i na końcu ich najkrótszych brzegów (założone przez prawe ramię),
2) białe rękawiczki.
12. Hymn państwowy wykonywany jest na początku wszystkich ważnych uroczystości szkolnych, na których występuje poczet sztandarowy.
13. Szkoła ma swój hymn, którym jest „Pieśń Kwidzyniaków” autorstwa Władysława Gębika do muzyki skomponowanej przez Leona Kauczora. Jest on śpiewany na zakończenie wszystkich ważnych uroczystości szkolnych.
14. Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego i pocztu flagowego określa Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.

 

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00