Wicedyrektor

Stanowisko Wicedyrektor
Imię i nazwisko Joanna Burandt-Oprawa
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Pełni funkcję od: 2018-02-01
Kompetencje: 1.Zastępuje dyrektora i I wicedyrektora w czasie jego nieobecności, informuje o stanie pracy szkoły.
2.Organizuje i kontroluje realizację obowiązku szkolnego, procesu dydaktyczno wychowawczego, prawidłowości prowadzenia dokumentów.
3. Odpowiada za sprawność organizacyjną szkoły i wyniki zespołów: edukacyjnych nauczania blokowego, wychowawczego, edukacji sportowej, edukacji prozdrowotnej i integracji..
4. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli ww. .zespołów i konserwatorów; odpowiada za organizację i jakość ich prac, a w szczególności: a) nadzór pedagogiczny, doskonalenie zawodowe, WDN, hospitacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekty ocen, wnioskowanie do dyrektora w sprawie nagród, wyróżnień i kar.
5. Organizuje dyżury nauczycieli podczas przerw.
6. Przygotowuje projekt organizacyjny szkoły, roczny plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć, dodatkowych czynności nauczycieli, kalendarz uroczystości i imprez.
7. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2018-02-01
Data udostępnienia w BIP: 2018-02-01 12:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 12:13:00