Rada Rodziców 2015/16

skład: SKŁAD RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2015/2016
ZARZĄD
Litwin Justyna – przewodnicząca 6a
Rafał Cybulski z-ca przewodniczącej 4b
Iwona Srożak – skarbnik 3a
Joanna Wiśniewska – sekretarz 5c

CZŁONKOWIE
Anna Orzechowska – Winnicka 1a
Agnieszka Bińczak 1b
Katarzyna Lubińska 1c
Rafał Cybulski 1d
Dorota Kolonowska 1e
Grzegorz Kawski 1fi
Żaneta Papierz 1g
Remigiusz Sowiński 1h
Ewa Gargula 2a
Magdalena Pomierska 2b
Dorota Walicka 2c
Anna Radomska 2d
Robert Kalinowski 2e
Małgorzata Szymańska 2f
Małgorzata Lisiecka 2g
Wojciech serocki 3a
Grażyna Chejnowska 3b
Agnieszka Nowak 3c
Małgorzata Sznajder 3d
Wioleta Ciborowska 3e
Anna Baranowicz 4a
Aneta Janiszewska 4c
Tomasz Lubiński 4d
Magdalena Szedler 4es
Monika Stachurska 5as
Beata Mazur 5b
Marek Widz 5d
Monika Hartman 5e
Justyna Litwin 6a
Elżbieta Bigda 6b
Sławomir Brodzik 6c
Aniela Kreft 6d
Jaworska Edyta 6e

kompetencje: “Do kompetencji Rady należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) uchwalanie Regulaminu Rady,
d) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły oraz projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
e) może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.”

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2015-10-18
Data udostępnienia w BIP: 2015-10-18 16:43:21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-18 16:43:21