Załatwianie spraw

Czas pracy sekretariatu szkoły: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 15:30

Sekretariat przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, odpowiada za udzielanie szczegółowych informacji dotyczących sposobu ich załatwiania:

od poniedziałku do czwartku: 8.00 – 15.00
w piątki: 12.00 – 15.00

tel. 55 2793444
e-mail:
szostka@sp6.kwidzyn.pl  

 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z KPA, m.in.

sprawy pilne załatwiane są niezwłocznie, zwykłe do 14 dni od dnia otrzymania sprawy, a terminowe w określonym terminie.

Sprawy, które można załatwić od ręki (powtarzające się, krótkie odpowiedzi) załatwiane są w miarę możliwości w dniu otrzymania. Stronie zainteresowanej udziela się odpowiedzi (informacji), sporządza notatkę wskazującą sposób załatwienia sprawy.

Dyrektor i Wicedyrektorzy Szkoły przyjmują interesantów
 
Dyrektor szkoły
Lidia Nowacka

środa: 11.00 – 15.30
Wicedyrektor
Mirosława Makul

wtorek: 13.00 – 15.00
piątek: 9.30 – 11.30
Wicedyrektor
Joanna Burandt Oprawa

poniedziałek: 13.00 – 15.00.
czwartek: 9.30 – 11.30

oraz pierwsza środa miesiąca: 16.00-17.00

W sprawach pilnych – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przez sekretariat szkoły.

 

Konsultacje z nauczycielami możliwe są podczas zebrań i konsultacji dla rodziców (wg planu na dany rok szkolny) lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem (np. poprzez dziennik elektroniczny).

Z ocenami i frekwencją dziecka rodzice mogą się zapoznać:

  • poprzez e-Dziennik
  • podczas konsultacji
  • podczas zebrań

 

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Forma załatwiania spraw: ustna lub pisemna na adres:

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie

82-500 Kwidzyn, ul. Grunwaldzka 54, e-mail: szostka@sp6.kwidzyn.pl

 

Korespondencja kierowana do Szkoły powinna zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącej,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Szkoła nie odpowiada na korespondencję (także elektroniczną), która nie spełnia wymogów zawartych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168 )

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ePUAP: sp6_kwidzyn/SkrytkaESP

  • konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB,
  • Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach:

doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2018-01-08
Data udostępnienia w BIP: 2018-01-08 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-08 16:25:12