Postanowienia ogólne

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. dr. Władysława Gębika w Kwidzynie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Nazwa szkoły
1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. Władysława Gębika w Kwidzynie działa na podstawie aktualnego orzeczenia o organizacji szkoły.
2. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. Władysława Gębika w Kwidzynie lub czytelny skrót nazwy szkoły, który brzmi: Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie.
3. Adres Szkoły: 82-500 Kwidzyn, ul. Grunwaldzka 54; NIP: 581-14-90-319.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny, REGON: W–17019020190917.
5. Szkoła działa zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i innymi przepisami dotyczącymi szkół podstawowych.
§ 2 Organ prowadzący
1. Szkoła jest jednostką budżetową, otrzymuje dotacje z budżetu państwa na działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, w tym na utrzymanie obiektów, w wysokości odpowiadającej wydatkom na jednego ucznia oraz dotacje z budżetu miasta.
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska w Kwidzynie. Określa on m.in. zasady prowadzenia gospodarki finansowej Szkoły.
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12